Käyttöehdot

1. Ehdot

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, ja sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli et hyväksy käyttöehtoja tai jotakin osaa niistä. Sivuston sisältämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti.

2. Käyttöoikeus

a Käyttäjällä on oikeus ladata kopio aineistosta väliaikaisesti omaan, epäkaupalliseen käyttöönsä. Käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus, ei omistusoikeutta. Käyttöoikeuden nojalla et saa:

i muokata tai kopioida aineistoa

ii käyttää aineistoa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen levitykseen (kaupallisesti tai epäkaupallisesti)

iii yrittää purkaa tai takaisinmallintaa mitään sivuston sisältämiä ohjelmistoja

iv poistaa aineistosta mitään tekijänoikeusmerkintöjä tai

v siirtää aineistoa toisen henkilön haltuun tai peilata sitä millekään muulle palvelimelle.

b Näiden rajoitusten rikkominen aiheuttaa käyttöoikeuden automaattisen raukeamisen, ja yritys voi milloin tahansa keskeyttää käyttöoikeuden. Kun olet lopettanut aineiston katselun tai käyttöoikeus on rauennut, sinun tulee tuhota kaikki hallussasi oleva ladattu sisältö, niin sähköisessä kuin tulostetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

a Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisenaan. Yritys ei anna mitään takeita liittyen sivustolla olevan aineiston käytön tarkkuuteen, luotettavuuteen tai odotettavissa oleviin tuloksiin.

4. Rajoitukset

Yritys tai sen toimittajat eivät missään olosuhteissa ole vastuussa vahingoista (mukaan lukien tietojen tai voittojen menetys tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuva vahinko), jotka aiheutuvat yrityksen sivulla olevan aineiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää aineistoa, vaikka yritystä tai sen edustajaa olisi suullisesti tai kirjallisesti huomautettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkut lainsäädännöt eivät salli rajoituksia epäsuoriin takuisiin tai vastuun rajoituksia välillisistä tai satunnaisista vahingoista, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Muutokset ja korjaukset

Yrityksen sivustolla olevassa aineistossa saattaa olla virheitä, eikä yritys anna mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Yrityksellä on oikeus tehdä muutoksia sivuston sisältämiin materiaaleihin ilman eri huomautusta. Yritys ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja.

6. Linkitetty sisältö

Yritys ei ole tarkistanut kaikkia sivustolle linkitettyjä sivuja eikä ole vastuussa kyseisten sivujen sisällöistä. Sivustolla olevia linkkejä ei ole tarkoitettu kehotukseksi. Linkitettyjen sivustojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

7. Käyttöehtojen muuttaminen

Yrityksellä on oikeus muuttaa sivuston käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Sivustoa käyttämällä hyväksyt ja sitoudut noudattamaan sillä hetkellä voimassa olevia käyttöehtoja.

8. Lainsäädäntö

Sivustoa koskevat riitaisuudet ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan.

Referenssit

Back to top