Koulutukset

Koulutamme johdon ja henkilöstön, kartoitamme tekoälyn sovellusmahdollisuudet ja autamme tekoälyratkaisun toteutuksessa.

Suositut koulutussisällöt:

Tekoälyn Tehopäivä

Kesto: 2x 3,5 tuntia tai 1 päivä
Pohjatiedot: Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa tietoa tekoälystä.
Tavoitteet:

  • Johdatus tekoälyn perusteisiin: tekoälyn, koneoppimisen ja vahvistusoppimisen perusteet
  • Tunnistatte tilanteita, joissa tekoälysovelluksesta voisi olla liiketoiminnalle hyötyä
  • Pystytte arvioimaan erilaisia tekoälyratkaisuja liiketoiminnan kannalta
  • Ymmärrätte, millaisista lähtötiedoista voidaan rakentaa tekoälysovellus
  • Saatte selkeän kuvan aiheista, jotka ovat tärkeitä tekoälyn näkökulmasta

Sisältö: Tekoälyn perusteet bisneslähtöisesti. Koulutuksessa käydään läpi paljon erilaisia esimerkkejä ja havainnollistetaan niitä yhteisten harjoitusten avulla.

Osa 1

Mitä on tekoäly? Termit tutuksi
Tekoälyn globaalit trendit ja nykytilanne Suomessa
Miksi data on arvokasta?
Koneoppimisen, syväoppimisen ja vahvistusoppimisen perusideat
5 tapaa käsitellä dataa
Miten kone oppii?
Tekoäly muuttaa arvoketjuja – pohdintaa tekoälyn vaikutuksista liiketoimintaan

Osa 2

Deep-Learning: Mikä on neuroverkko ja miten neuroverkko toimii?
Vahvistusoppimisen perusidean esittely
Datakyvykkyys ja tekoälyn suorituskyky
Organisaation tekoälykyvykkyyden rakentaminen
Tekoälystä liiketoimintaa

AI Workshop: Tekoälystä liiketoimintaa

Kesto: 3,5 tuntia
Pohjatiedot: Osallistujilla on hyvä olla perusymmärrys ja taustatiedot tekoälyn toiminnasta ja suorituskyvystä.
Tavoitteet: Workshopin tavoitteena on löytää yrityksessä 1-5 tekoälyllä ratkaistavaa bisnesongelmaa.

  • Tunnistatte tilanteita, joissa tekoälysovelluksesta voisi olla liiketoiminnassanne hyötyä.
  • Ymmärrätte, millaisista lähtötiedoista voidaan rakentaa tekoälysovellus.
  • Työkalu, jonka avulla pystytään arvioimaan tekoälymahdollisuuksia liiketoimintaan liittyen. Ymmärretään, mitä elementtejä tulee ottaa huomioon, ja hakemaan lisäasiantuntemusta tekoälyn parissa työskenteleviltä toimijoilta tai palvelun tarjoajilta.

Sisältö:

Tekoälyn globaalit trendit
Tekoälyn perusperiaatteet
– Kolme tapaa kouluttaa kone
– Viisi kysymystä, joihin tekoälyllä voidaan vastata
Harjoitus: Tekoälycasen mallinnus
AI Business model canvas: strukturoitu malli AI -projektille
Workshop: Löydä omat bisnescaset

Teemme koulutusyhteistyötä Tieturin kanssa. Tieturin kurssit ovat kaikille avoimia kursseja. Katso lisää https://www.tieturi.fi/koulutus/tekoaly-tutuksi/

Referenssit

Back to top